#SlightlyStoopid #PortsmouthPavilion #Portsmouth #VA…

#SlightlyStoopid #PortsmouthPavilion #Portsmouth #VA #ReturnOfTheRedEye 7.29.16 #SilverbackLive
? by: @hcw3rd

#SlightlyStoopid #InnsbrookPavilion #Richmond #VA…

#SlightlyStoopid #InnsbrookPavilion #Richmond #VA #ReturnOfTheRedEye 7.28.16 #SilverbackLive
? by: @cbraize97 (at Innsbrook Pavillion)